Obstajajo kraji skozi katere ne moremo po prstih: v nas se odtisnejo odločne, prodorne,  poteze, ki v človeku ne puőčajo preprostih vtisov, temveč globoke brazde (v dobrem in v slabem): iz dneva v dan lahko na obzorju jezero ponikne in se ponovno pojavi, kar priča o neverjetnih naravnih silah, ki so značilne za Kras. Pravzaprav gre v tem primeru za Goriőki Kras, v samem jedru katerega se nahaja Rezervat Doberdobskega in Prelosnega jezera.

Območje se iz upravnega vidika razteza med Občino Tržič, Ronke in Občino Doberdob. Kraőka puőča, katero veter in voda že milijone let razjedata, pravzaprav mrgoli z življenjem: živalstvo ki obiskuje te kraje, kot medvedi in őakali, predstavlja samo enega mnogih odrazov te edinstvene vitalnosti.

Tudi domača kuhinja teh krajev je v nekakőnem nasprotju s skopo kraőko zemljo.

Kaj őele minometi in mitraljezi, ki so nekoč topo rjoveli in zadali premnogim smrt! Dolgoletna vojna je v protislovju z ogluőujočo tiőino, ki vlada v teh krajih. Ta je pustila za sabo veliko spominov, sledov, poti in gazi. Žrtve vojne med brati in sosedi naj bodo vsem v svarilo za prihodnost, naj se nekaj takega nikoli več ne pripeti.

Zgodbe in zgodovina, kultura in meje, narava in kmetijstvo se tukaj srečujejo, večkrat izhodiőče ostrim in navidezno večnim nasprotjem. Te spojine pridejo do izraza na Gradini: muzej, lepota kraőke dvorane, čudovita okolica. spokoj gostiőča in seveda naőa odlična restavracija. Gre za vsesploőno izkuőnjo, ki je primerna tako za prirejanje porok in slavij, kot za pričakovanja plezalcev, zgodovinarjev, naravoslovcev, arheologov, in ljubiteljev narave ter pohodniőtva. Nenazadnje pa za otroke in vse tiste, ki imate radi dobro kuhinjo.

Rezervat Doberdobskega jezera upravlja od leta 2021 Zadruga Pavees, ki prireja med drugim didaktične dejavnosti in naravoslovne ekskurzije. 

Β 

Edit Page