Didaktika zadruge Pavees se ponaőa s strokovno usposobljenim osebjem, didaktična ponudba pa je seveda večjezična in zelo obőirna: od naravoslovnih do ekoloőkih ali pa kulturnih tematik. Pristop do teh je večstranski: ena osrednjih tem, kot je npr. Kraőka gmajna, postane tako izhodiőče za specifično, podrobno obravnavo, obenem pa priložnost za poglabljanje v bolj sploőne in aktualne teme, tako kot trajnostni razvoj, podnebne spremembe, sobivanje med narodi itd.

Dejavnosti so prilagojene različnim starostnim skupinam in stopnjam znanja. Ponujamo pakete za otroke vse od vrtca dalje, tako kot tudi za odrasle in razne strokovnjake.

Pri podajanju uporabljamo med drugim kakovostna grafična in večpredstavna sredstva, katerim je posvečena multimedijska sekcija.

TukajΒ si lahkoΒ ogledate seznam izobraΕΎevalnih ponudb za vodene obiske Rezervata ali muzeja.

Za rezervacijo vodenega ogleda in dodatne informacije glede raznih paketov, poΕ‘ljite e-mail na naslov centrovisitegradina@gmail.com

Β 

Edit Page