Tudi za rastlinstvo je značilna izjemna bioraznovrstnost. Barvni odtenki vegetacije se spreminjajo na podlagi večje ali manjše prisotnosti vode: od bolj suhega topolovega in vrbovega gozda do vlažnejših, a sončnih leg, kjer kraljujejo cvetnice. Ko preidemo na bolj mokra tla, se pojavi trsje, ki nazadnje odstopi prostor vodnim rastlinam – lokvanjem idr.

Pri Prelosnem jezeru uspeva vrbov gozd, ki je veliko bolj obstojen zaradi manjše občutljivosti na spremembe vodnega režima. Kjer pa se mokrišče stika s suho kraško gmajno se odvija boj za obstoj različnih vrst vegetacije.

Edit Page