Zadruga Pavees organizira v Sprejemnem centru Gradina in v Naravnem rezervatu Doberdobsko in Prelosno jezero izobraževalne dejavnosti in ekskurzije, namenjene őolam vseh ravni in vsem, ki imajo radi naravo in se ji želijo približati na zabaven in poglobljen način.

Pavees sodeluje s kvalificiranimi naravoslovnimi vodiči in izkuőenim osebjem, ki deluje na izobraževalnem in naravovarstvenem področju že vrsto let.

Edit Page